Stäng
Meny
Kundklubb
Kundvagn
Meny
Alla motorer behöver zink!
Tips och information/ Motor- och trailertillbehör

Alla motorer behöver zink!

Zinkanden eller "offeranoden" skyddar motorns metalldelar mot korrosion. Dessa monteras under vattenlinjen i anslutning till de metalldelar som skall skyddas.

Korrosionen uppkommer på elektrokemisk väg där olika metaller som har kontakt med varandra kan fungera som ett elektriskt batteri. Metallerna blir som batteriets poler. Då vattnet och saltet förbinder dessa poler fräts den minst ädla metallen upp. Därför monteras just zinkanoder som är den minst ädla metallen i jämförelse med järn, rostfritt stål, koppar och mässing mm.

Zinkanoderna bör kontrolleras vid varje höstupptagning och skall bytas när de börjar bli sönderfrätta.
Lite förenklat och slarvigt kan man säga att ju mer uppfrätta de är destu bättre är det, då vet du att de är av god kvalitet. Tänk på att det är betydligt billigare att byta en zinkanod än en propelleraxel med propeller. De får ej målas över med bottenfärg.

Roder och axelanoder
Zinkanoderna placeras parallellt med båtens längdriktning som teckningarna visar och i anslutning till de metalldelar man vill skydda, som t ex propeller, roderbeslag och propelleraxel. Axelanoder fästes runt propelleraxeln som teckningen visar och placeras så nära stödbocken som möjligt. Placering mitt på propelleraxeln är helt felaktig.


Till vårt sortiment med zinkanoder!




Share |