Watski Logo Light
Sökförslag
Visar av produkter
Visa alla

Cookies och sekretesspolicy hos Watski

När du besöker Watski.se samlar vi in information om alla besök på vår webbplats. Vi använder denna information för att förbättra din användarupplevelse, utvärdera användningen av de individuella elementen på Watski.se samt för att understödja vår marknadsföring.

Här kan du läsa om vilken information vi samlar in, hur vi behandlar denna information, vad vi gör med den, vem som har tillgång till den och hur du kan kontakta oss gällande vår cookie- och sekretesspolicy.

Insamlandet av information på Watski.se sker inom ramarna för den befintliga lagstiftningen. Om personuppgifter behandlas av Watski.se, sker det i enlighet med personuppgiftslagen.

Watski.se detekterar automatiskt IP-adress och data när du flyttar mellan olika sidor och tjänster på webbplatsen. Om du loggar in eller prenumererar på vårt nyhetsbrev registrerar vi även detta, för att göra det enklare för dig nästa gång du besöker oss.

I detta sammanhang använder vi olika analysverktyg som t.ex. Google Analytics, som hjälper oss att samla in statistik om användningen av Watski.se och till att göra din upplevelse ännu bättre.

Watski.se samlar in information om användare och deras besök på två sätt:

- Genom att använda cookies

- Genom att användarna själva tillhandahåller information (t.ex. vid prenumeration på vårt nyhetsbrev)

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Personuppgifter som du lämnar till oss

När du genomför ett köp, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar ett medlemskonto, använder vår sajt, våra sociala medier eller kontaktar oss, kommer du att lämna personuppgifter till oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer eller e-postadress.

Personuppgifter som vi samlar in från dig

När du genomför ett köp hos Watski, när du kontaktar oss och när du använder vår sajt, ditt användarkonto eller sociala medier kommer vi att samla in personuppgifter om dig. Sådan information är ditt namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, kunduppgifter, IP-adress, operativsystem, information om den hård- och mjukvara du använder, uppgifter relaterade till dina kontakter med oss, information om dina surfvanor (så som geografisk plats, sessionstid, vilka externa sidor du tidigare har besökt, vilka sidor och sociala nätverk du besöker hos oss, dina intressen samt information om din övriga användning av våra tjänster och produkter), sök- och köphistorik, vilka varor du besökt eller lagt i varukorgen i vår nätbutik samt betalsätt.

För kundservice och administration av kundförhållande

Vi behandlar namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress och köphistorik från din kontakt med oss i syfte att ge dig god kundservice och för att administrera vårt kundförhållande med dig. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås, alternativt vårt berättigade intresse att tillhandahålla god service i det fall du inte är kund hos oss. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att leverera våra produkter till dig eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

För marknadsföring

Vi behandlar namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress, din köphistorik och uppgifter om din användning av sociala medier för att skicka nyhetsbrev och kampanjerbjudanden till dig via e-post, sms eller post. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke som vi antingen inhämtar i samband med att du registrerar dig som användare hos Watski eller i samband med ditt köp. Du lämnar ditt samtycke genom att aktivt kryssa i en eller flera kryssrutor på vår sajt.

För automatiserat beslutsfattande eller profilering

För att kunna utveckla våra produkter, tjänster och erbjudanden till dig kan vi på ett automatiskt sätt komma att samla in och analysera uppgifter om dig. Sådana uppgifter är ditt namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, kunduppgifter, IP-adress, operativsystem, information om den hård- och mjukvara du använder, uppgifter relaterade till dina kontakter med oss, information om dina surfvanor, sök- och köphistorik, vilka varor du besökt eller lagt i vår varukorg, betalsätt samt din övriga aktivitet på våra sidor, sociala nätverk och vår sajt. Baserat på resultatet av denna analys av ditt användarbeteende (s.k. profilering) ger vi dig sedan automatiskt anpassad information i form av annonser och erbjudanden som vi tror du kommer uppfatta som intressanta och relevanta för dig. Det finns för närvarande inget automatiserat beslutsfattande eller profilering som skulle påverka dig juridiskt eller på annat sätt i betydande grad. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke som vi antingen inhämtar i samband med att du registrerar dig som användare hos Watski eller i samband med ditt köp av produkter ur vårt sortiment. Du lämnar ditt samtycke genom att aktivt kryssa i en eller flera kryssrutor på vår sajt.

För statistik

Vi behandlar ditt ordernummer och andra referensnummer i syfte att göra statistiska sammanställningar. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att föra statistik och därigenom utveckla vår verksamhet. I statistiska sammanställningar använder vi aldrig kundernas namn.

För hantering av reklamationer, returer m.m.

Vi behandlar namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress och köphistorik i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om att returnera produkter eller ta i anspråk dina rättigheter som konsument gentemot oss. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss enligt konsumentlagstiftningen.

För bokföring

Vi behandlar uppgifter om den transaktion som skett mellan dig och Watski för bokföringsändamål. Vi behandlar uppgifter om köpet, namn, adress, mobil- och telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

Med vem delar vi personuppgifterna?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av våra leverantörer och underleverantörer. Watski kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part som t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av nyhetsbrev (Mailchimp), samarbetspartners för marknadsföring. Om du gör ett köp på kredit kommer dina uppgifter behandlas av ditt kreditinstitut eller Klarna Holding AB. Samtliga dessa aktörer är självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Alla samarbetspartner och plattformar som vi använder, har rutiner som följer GDPR-lagstiftning.

Watski kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter. Watski kan även komma att lämna ut dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Watskis tillgångar.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar inte personuppgifter längre än det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen och de lagkrav som åligger oss, t ex med hänsyn till bokföringslagen och andra regler om preskription.

Användning av personlig information

Känslig personlig information yppas aldrig för tredje part såvida du inte uttryckligen samtyckt, och vi samlar aldrig in personlig information såvida inte du själv har angett denna information när du gjort en beställning, deltagit i en enkät eller liknande. Information samlas in om namn, adresser, postnummer, och mejladresser.

Personlig information används för att implementera den tjänst för vilken informationen samlas in. Informationen används också för att lära känna dig och andra användare av webbplatsen bättre. Denna användning kan inkludera studier och analyser i syfte att förbättra och effektivisera vår och våra leverantörers marknadsföring, våra produkter, tjänster och tekniker samt för att visa innehåll som är anpassat efter dina intressen.

Kontakt rörande persondata

Om du vill få tillgång till den information vi har om dig, är du välkommen att kontakta oss på: kundservice@watski.se Om felaktiga data har registrerats eller om du har några andra invändningar, kan du ta kontakt på samma sätt. Du har rätt att få se vilken information om dig som är registrerad, och du kan invända mot registreringen enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Skydd av persondata

Lagstiftningen kräver att din personliga information ska förvaras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi lagrar din personliga information på servrar med höga säkerhetsnivåer som är placerade i kontrollerade anläggningar, och vår säkerhet kontrolleras regelbundet för att avgöra huruvida användarinformationen hanteras på ett säkert sätt, alltid med strikt hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 % säkerhet för dataöverföringar via Internet. Det innebär att det kan finnas en risk att andra obehöriga parter får åtkomst till information när data skickas och lagras på elektronisk väg. Därmed skickar du din personliga information på egen risk.

Personlig information raderas eller anonymiseras när det syfte som den samlades in för upphör. När det gäller köp-, order-, och användarhistorik, kommer vi att radera den 3 år efter transaktionsdatum.

Internets snabba utveckling innebär att det ibland kan bli nödvändigt att ändra vår behandling av persondata. Därmed förbehåller vi oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personaldata. Om vi gör detta, kommer vi självklart att korrigera datumet för "senast uppdaterad" nertill på webbsidan. Vid omfattande ändringar kommer vi att meddela dig med ett synligt meddelande på våra webbplatser.

Du har rätt att klaga på behandling av information och data som rör dig. Klagomål skickas till Datainspektionen.

Vad är en cookie?

När du besöker Watski.se lagras cookies på din dator. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att känna igen din dator vid efterföljande besök. Ingen personlig information lagras i våra cookies.

Nästan alla webbplatser använder cookies. De lagras i din dator för att hjälpa dig, vilket bidrar till att analysera hur webbplatsen används så att användarupplevelsen kan förbättras. I många fall är cookies nödvändiga för att man ska kunna tillhandahålla en viss tjänst på webbplatsen.

Informationen i dina cookies skickas mellan din webbläsare och en webbserver och inkluderar information om användarinställningar, inloggning samt hur webbplatsen används.

Hur undviker jag cookies?

Om du inte vill ta emot cookies kan du antingen blockera alla cookies, radera befintliga cookies från din dator eller ställa in datorn så att du får en varning innan cookies sparas.

Vi rekommenderar att du läser igenom vår cookie-policy noga innan du eventuellt ändrar dina cookie-inställningar i din dator samt att du läser mer om cookies på andra webbplatser.

Om du ändrar cookie-inställningarna kan din användarupplevelse försämras när du besöker vår och andras webbplatser.

Tänk på att om du inte accepterar cookies kan det finnas funktioner på Watski.se som inte kommer att fungera för dig.

Firefox

Du raderar cookies genom att gå till Tools (verktyg) -> Options (alternativ) -> Privacy (sekretess) -> och raderar individuella cookies eller rensar din historik.

Du blockerar cookies genom att gå till Tools (verktyg) -> Options (alternativ) -> privacy (sekretess) ->, på rullgardinsmenyn under History (historik) markerar du "Use custom settings for history" (använd anpassade inställningar för historik) -> och kryssar för "Always use private browsing mode" (använd alltid privat webbsökningsläge) och avmarkerar "Accept cookies from pages" (acceptera cookies från sidor).

Internet Explorer

Du raderar cookies genom att gå till Tools (verktyg) -> Internet Options (internet-alternativ) -> fliken General (allmänt) -> klicka på Delete (ta bort) -> Cookies -> Delete (ta bort).

Du blockerar cookies genom att gå till Tools (verktyg) -> Internet Options internet-alternativ) -> Privacy (sekretess) -> för skjutreglaget till toppen. På det här sättet blockerar du alla cookies. -> Klicka på OK.

Google Chrome

Du raderar cookies genom att klicka på verktygsknappen -> Tools (verktyg) -> Clear browsing data (ta bort webbinformation -> Delete cookies and other site data (ta bort cookies och andra webbplats- och plugindata) -> Clear browsing data (rensa webbinformation).

Du blockerar cookies genom att klicka på verktygsknappen -> Settings (inställningar) -> Show Advanced Options (visa avancerade inställningar) -> Content Settings (innehållsinställningar) -> klicka på "Block all sites from storing data" (förhindra att webbplatser sparar data) och markera "Block third-party cookies and site data" (blockera cookies och webbplatsdata från tredje part -> OK.

Safari

Du raderar cookies genom att klicka på verktygsknappen -> Settings (inställningar) -> Security (säkerhet) -> klicka på "Show Cookies" (visa cookies). Här kan du antingen radera cookies från en enda domän eller radera alla cookies.

Du blockerar cookies genom att klicka på verktygsknappen -> Settings (inställningar) -> Security (säkerhet) -> under "Accept Cookies" (acceptera cookies), välj "never" (aldrig).

Vad används cookies till på Watski.se?

För att avgöra vilka som besöker våra webbplatser använder vi cookies för att skapa demografisk och användarrelaterad statistik. Detta ger oss möjlighet att anpassa och skapa innehåll och tjänster som matchar dina och andra användares önskemål och intressen. Nedan beskrivs syftena för de cookies som används på Watski.se

Cookies från tredje part

Watski.se använder en rad tjänster från tredje part på våra webbsidor. Ibland använder även dessa tjänster cookies. Du kan välja att ej acceptera cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa denna länk:

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

Bland annat används cookies från tredje part för att samla in statistik om dina besök hos Watski.se; i sådant fall använder vi cookies för att t.ex. få veta vilka webbplatser du besöker och hur länge du besöker dem. I detta fall använder vi systemet Google Analytics från Google.

Du kan välja bort Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Watski.se samarbetar också med företag för att förbättra vår online-marknadsföring för att säkerställa att du endast ser relevanta annonser.

Watski.se innehåller komponenter från tredje part som t.ex. "Facebook-rekommendation", "Facebook-gilla" och "Google+". Dessa komponenter från tredje part innebär att ägaren till tredjepartskomponenten, t.ex. Facebook eller Google, tar emot tekniska data om din webbläsare, IP-adress, vilka sidor du besöker hos Watski.se och liknande. Den behandling som ägaren till tredjepartskomponenten gör ligger utanför vår kontroll och rör endast dig och ägaren till tredjepartskomponenten.

Watski.se använder sig av dessa komponenter för att kunna länka direkt till våra sociala mediewebbplatser och därmed säkerställa en smidig navigation för dig som kund.

Senast uppdaterad 2.11.2020

Kontakta oss

Du kan kontakta Watski.se via:

Epost: kundservice@watski.se

Post:

Watski AB
Lockarpsvägen 6b
213 76 Malmö

Tel: 040 67 16 777

?
Kundvagn
Logga in
Glömt ditt lösenord?
Bli medlem
Redan medlem? Logga in här för att ta del av fördelarna
Glömt lösenordet
Fyll i din email nedan så skickar vi instruktioner till din email på hur du återställer ditt lösenord