Stäng
Meny
Kundklubb
Kundvagn
Meny
Signalflaggor
Tips och information/ Flaggning

Signalflaggor

Signaler kan kopplas samman och vid festliga tillfällen flaggar man "över topp" med hela stället. Det kallas storflaggning och den korrekta ordningen är från för till akter:

A, B, C, 1, D, E, F, 2, H, I, 3, J, K, L, 4, M, N, O, 5, P, Q, R, 6, S, T, U, 7, V, W, X, 8, Y, Z, 9, Noll. Man kan också hissa signaler för t ex båtensnamn.

Signalflaggorna har en speciell betydelse då de används separat;

 • A - Jag har en dykare nere. Håll väl undan och gå med sakta fart.
 • B - Jag lastar eller lossar eller transporterar farligt gods.
 • C - Ja (jakande eller "föregående signalgrupp ska tydas i jakande form").
 • D - Håll undan för mig. Jag manövrerar med svårighet.
 • E - Jag ändrar kurs styrbord hän.
 • F - Jag är havererad. Sätt er i förbindelse med mig.
 • G - Jag behöver lots. När den ges av fiskefartyg som fiskar i omedelbar närhet av varandra på fiskeplatsen betyder den: Jag tar hem redskapen.
 • H - Jag har lots ombord.
 • I - Jag ändrar min kurs babord hän.
 • J - Jag har brand ombord och för farlig last. Håll väl undan för mig.
 • K - Jag önskar upprätta förbindelse med er.
 • L - Stoppa farten ögonblickligen.
 • M -Mitt fartyg har stoppat och gör icke fart genom vattnet.
 • N - Nej (nekande eller föregånede signalgrupp ska tydas i nekande form). Denna signal får endast avgivas optiskt eller med ljud. Vid tal- eller radioöverföreing ska signalen vara "NO"
 • O - Man överbord.
 • P - I hamn. alla personer måste bege sig ombord eftersom fartyget ska avgå. Populärt kallad "Blue Peter". Till sjöss; den får användas av fiskefargtyg i betydelsen "Mina redskap har fastnat i något hinder".
 • Q - Mitt fartyg är fritt från smitta och jag begär rätt till fri samfärdsel med land.
 • R - Enligt kappseglingsreglerna: Banans riktning är ändrad.
 • S - Min maskin går back.
 • T - Håll undan för mig. Jag håller på med partrålning.
 • U - Ni stävar mot fara.
 • V - Jag behöver hjälp.
 • W - Jag behöver läkarhjälp.
 • X - Upphör med det ni håller på med (eller verkar ha för avsikt att göra) och ge akt på mina signaler.
 • Y - Jag draggar.
 • Z - Jag behöver en bogserbåt.

Share |