Stäng
Meny
Kundklubb
Kundvagn
Meny
Hur gör du med ditt toalettavfall?
Tips och information/ VVS

Hur gör du med ditt toalettavfall?

Från och med 15 april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från alla fritidsbåtar i svenskt vatten. Endast K-märkta båtar undantas. ”På kryss” har gjort en genomgång av vad som gäller. Här får du svar på några frågor om vad som kommer gälla. Hos Watski kan du hitta alla produkter du behöver för att göra din toalett laglig även efter den 15 april. (Se längre ner)

- MÅSTE JAG BYGGA OM MIN BÅT OCH TOALETT?
Nej, men du får inte tömma tanken eller spola ut i sjön inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon.
Förbudet innebär inte att man MÅSTE bygga om vattentoan ombord så att den får septitank och tömningsmöjlighet över däck. Man kan istället helt enkelt låta bli att använda toaletten eller installera en portabel toalett. Men har man möjlighet är det så klart en fördel att se över sin toalett.

- VILKA BÅTAR MÅSTE HA TANK MED TÖMNINGSMÖJLIGHETER ÖVER DÄCK?
Nya fritidsbåtar med fast toalett som säljs idag på den europeiska marknaden ska åtminstone vara förberedda för hålltank/septitank och tömningsmöjlighet. Om de har septitank ska tömningsmöjlighet över däck också finnas.

- OM JAG HAR EN FAST TOALETT UTAN SEPTITANK?

Båtens tank för toalettavfall kallas hålltank eller septitank. Toaletter som saknar denna tank har så kallat direktutsläpp. Det innebär att det saknas möjlighet till förvaring av avfallet ombord. Istället är toaletten ansluten via sanitetsslangar direkt till skrovet där avfallet släpps ut till omgivande vatten.

I Sverige räknar man med att det finns ca 21 500 fritidsbåtar med direktutsläpp av toalettavfallet. För att bygga om toalettsystemet på dessa båtar behöver en  septitank installeras. Förutom installation av tanken behövs sanitetsslangar dras om, däcksförskruvning, Y-ventil till septitank, (finns också elektronisk Y-ventil), T-ventil, toalettpump, bordgenomföring, eventuellt manuell länspump filter och nivåmätare monteras.

- VAD BÖR JAG TÄNKA PÅ NÄR JAG BYGGER OM TOALETTANLÄGGNINGEN?
Se till att ha en tank med tillräcklig kapacitet. Merkostnaden för en större tank är inte stor och det är bra om tanken har kapacitet så att man inte behöver tömma så ofta. Många byter toalett till en eldriven med kvarn eftersom de då förbrukar mindre spolvatten.

Köp rätt däcksförskruvning enligt standarden EN ISO 8099:2000. Tömnings–
stationernas munstycken ska ha den standarden också.

Enligt ISO-standarden ska också en tankmätare monteras. Det räcker att den indikerar när tanken är ¾-full. Det finns tankmätare som inte kräver genomborrning.

Septitanken behöver ha en bra avluftning eftersom sugkraften är stor när tanken töms. Risk finns att tanken imploderar. Avluftningsslangen ska ha tillräcklig dimension och gärna förses med backventil.

Se till att toans vattenintag har en svanhals eller backventil för att förhindra att vatten tränger in av hävertverkan.

Sätt in en backventil i spolslangen till septitanken så att det blir lättare för toaletten att hämta upp sitt spolvatten. Backventilen förhindrar också att vatten rinner tillbaka i toalettskålen.

Passa på att byta de gastäta slangarna för att förhindra dålig lukt ombord bland annat.

Byt bordgenomföringarna också om det är dags.


- VAR SKALL JAG TÖMMA TOATANKEN?

Från och med våren 2015 ska alla fritidsbåtshamnar som tar emot båtar med toatank ha en mottagningsanläggning, eller hänvisa till en närliggande mottagningsanläggning.

Mer info finns på www.pakryss.se och www.batmiljo.se


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hos Watski har vi alla produkterna du kan behöva för att göra din toalett så den fungerar även i fortsättningen!


Portabel toalett
Septitank 
Toaletter
Däcksförskruvning
Y-ventil till septitank
Y-venti elektronisk
T-ventil
Toalettpump
Bordgenomföring
Länspump manuell
Däcksförskruvning
Tankmätare
Bordgenomföringarna


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Share |