Stäng
Meny
Kundklubb
Kundvagn
Meny
Tips och information/ Båtvård och Underhåll

Tips när det är dags att

Sjösätta båten

Visst är det härligt att båtsäsongen närmar sig. Här får du tips om vad du ska tänka på för att sjösättningen av båten ska gå smidigt.


En båtsäsong utan problem

För att få en båtsäsong utan problem är det viktigt att kontrollera båten på rätt sätt innan den sjösätts. Kontrollera att brandsläckare, förbandsartiklar, livboj, nödsignaler och brand- och gasolvarnaren är i gott skick och fungerar som de ska. Vi har gjort en checklista med det viktigaste att kontrollera på båten innan den sätts i sjön.

Följ checklistan för säker sjösättning

Checklista inför sjösättning av båten

 • Sätt batterier på laddning.
 • Har du gasol i båten? Kontrollera slangar och leta efter torrsprickor. Gör ett läckagetest och byt vid minsta osäkerhet.
 • Stäng skrovgenomföringar och kom ihåg att montera tillbaka dyvikan. Tänk på att kolla tätheten på ventiler i både öppet och stängt läge.
 • Slangklämmor ska vara väl åtdragna. Testa genom att dra och vrida i dem. Två motstående slangklämmor vid varje genomföring rekommenderas.
 • Sätt tillbaka logg- och ekolodsgivaren.
 • Kontrollera tätningsbälgar för INU- och segelbåtsdrev. De ska bytas med jämna mellanrum. Om du är osäker på bytesintervallet, fråga tillverkaren.
 • Har båten gummibälgar, leta efter sprickor och byt vid minsta tecken på sprickbildning.
 • Testa att länspumpen och nivåbrytaren fungerar. Manuell pump skall provpumpas.
 • Risken för stöld är stor vid sjösättningen. Därför är det bäst att montera stöldbegärlig utrustning så nära sjösättningen som möjligt.
 • Sjökort är färskvara och nyupptäckta grund kanske inte är utmärkta i dina sjökort. Se därför till att du har de senaste sjökorten.

Tips till dig som har motorbåt

 • Kylningen av motorn är viktig så kontrollera att det är bra tryck i kylvattenstrålen. Om du är osäker, byt vattenpumpinsatsen (impellern).
 • Dra åt utombordarens tvingskruvar, bultar och motorlås enligt tillverkarens anvisningar.
 • Töm ut eventuellt gammalt bränsle om du har bensinmotor och fyll på med nytt. De flesta motorproblem är bränslerelaterade. Byt bränslefilter.
 • På många utombordare är kabelgenomföringen i motorbrunnen utsatta för åldrande. Vatten kan komma in mellan skroven och bristfälliga genomföringar är en vanlig orsak till att båtar sjunker.

Tips till dig som har segelbåt

 • Kontrollera riggen och gör nödvändiga justeringar under och efter första segelturen.
 • Säkra vantskruvar och riggbultar och skydda dem så att de inte kan lossna.
 • Tejpa gärna över saxsprintarna för att skydda kläder och segel.
 • Lyft båten säkert
 • Sätt dekaler på båten som visar var slingen och lyftlinan ska sitta så att utrustning – som loggivaren – inte skadas.

Direkt efter sjösättningen

Starta motorn, lyft på durkar och motorrumskåpa. Kontrollera att det inte läcker från slangar och filter som kan ha blivit hårda och spröda. Titta till båten regelbundet det första dygnet efter sjösättningen.

Share |