Stäng
Meny
Kundvagn
Meny
Nu är det tid att tänka på avmastning
Nyheter

Nu är det tid att tänka på avmastning

Många står kanske i valet och kvalet - Behöver jag masta av innan vinteruppställning?

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att man låter masten sitta kvar på båten under vinterförvaring på land men varför bör jag egentligen ta av masten?

Vi kollade med vår Watski Service Partner, Öxelösunds Båtvarv, vad de säger om detta.

- Man bör avmasta. Vi har ett annat klimat här än i sydligare länder. Masten och riggen kommer att bli utsatt för påfrestningar den inte är konstruerad för. När man går omkring på båtuppställningsplatserna på vintern och hör fallen, ibland med stora isklumpar på, slå mot masterna och vanten sträckta som fiolsträngar av kylan, tycker jag synd om masterna! För att inte tala om fallen som lossat eller gått av och trasslat in sig i allt runtomkring!


Ett annat argument för att avmasta är att det nästan är omöjligt att täcka en båt på ett vettigt sätt med masten på. För att lyckas krävs en specialsydd presenning med isydda genomföringar för rigg och mast. Detta medför att många låter bli att täcka båten överhuvudtaget.

Man bör även tänka på att båten löper större risk att blåsa omkull med mast och rigg som vindfång.

Slutligen mister du möjligheten att på ett enkelt sätt kontrollera om mast/rigg har några skador. Det är betydligt enklare att utföra reparationer och kontroller med masten liggande i arbetshöjd än att sitta upphissad i en sele.

Tack Benkt Hagstrand/Oxelösunds Båtvarv (Watski Service Partner)

----------
------------------------------------------------------------------------------------Hur gör man då en avmastning?

Det enklaste vid avmastning är att be ett Watski Service Varv om hjälp. De kan hjälpa till med avmastning, vinterförvaring och service.
Vill man ändå masta av själv går så klart det också.


”Att masta av är inte alls så svårt man kan tro, ta det lugnt, gå igenom alla moment först med de som hjälper till. Viktigt är att få fästet i masten så att det ligger  ovanför tygndpunkten och se till att förstaget inte knäcks.

1) Plocka bort bom, rod-kick och allt annat som sitter fast mellan mast och skrovet. Ta av och vik storseglet!

2) Skaffa två till som hjälper till. En sköter mastkranen, en lossar alla vant och tar förstaget och en som håller i masten hela tiden.

3) Kör fram båten till mastkranen och förtöj båten så att mastkranen är precis bakom masten, dvs kroken hänger bakom masten. Jag låter båten ligga rätt så fritt från bryggan, inte alls dikt an. Är kranen högre än masten fungerar detta rätt så bra när vajern börja spänna. Dessutom ligger då båten en bit från bryggan så när man kliver ombord så slår inte masten i kranen.

4) Sätt fast ett sling runt masten, ovanför “går-för-motor” lanternan samt ett straff (en skot eller någon annan stum tamp)  mellan slinget och sätt fast någonstans där bommen satt.

5) Sätt fast kroken från mastkranen i slinget och hissa uppåt ända tills slinget runt masten kommer upp till där spinnaker-bom-fallet skall komma ut (sitter på framsiden av masten strax under övre spridarpar). Spänn nu straffet mellan slinget och masten, nu när vi fortsätter hissa så rör sig inte slinget uppåt längre. Se till att vajern är spänd till gränsen till att börja lyfta masten.

6) Ta loss akterstaget vid infästningen på båten. Jag tar sedan bort det översta blocket så det inte blir så mycket vajer vid masten.

7) Ta bort undra vanten, de som sitter vid undre spridarna.

8) Börja nu att lossa yttre vanten, inte helt och hållet, utan så pass att vanten blir slappa och att masten kan tryckas framåt lite grann.

9) Nu ska det gå att ta loss förstaget, lossa splinten under furlexen. Var försiktigt och lyft furlexen mot bryggan över mantåget.

10) Ta nu loss yttervanten helt och hållet och lyft upp masten lite grann så pass att masten kommer över styrstiftet.

11) Ta nu mastfoten mot bryggan och se till att förstaget ligger sträckt mot masten. Dra nu hela masten bakåt och börja hissa ner masten. Viktigt att dra bakåt hela tiden så att tyngdpunkten kommer väl in på bryggan.

12) Lägg ner masten på en mastvagn eller dylikt, flytta masten till ett par bockar så att nästa kan komma till kranen. Flytta undan båten där den inte ligger i vägen. Tvätta med milt rengöringsmedel, exempelvis såpa. Skölj därefter noggrant eftersom de flesta rengöringsmedel innehåller ämnen som kan ge frätskador på aluminium. Låt detaljerna torka. Noggrann rengöring är isynnerhet viktig vid mastfoten där risken för korrosion är störst.

13) Plocka av alla spridare, vajrar, antenner, allt som lätt kan gå sönder.

14) Bind ihop förstag och mast med en tamp så att allt blir ett snyggt packet och lägg in masten för vinterförvaring.   Masten får under inga omständigheter läggas in i plast eller annat tättslutande material.

Det var allt!

Tack till Tord (http://www.tabykyrkby.se/)

---------------------------------------------------------------------------------------------


Ytterligare lite tips taget från bryggsnack på webben


”Jag tog och märkte upp alla vant med nummer både uppe och nere samt motsvarande nummer vid fästena på däck samt på masten. Hoppas detta "system" funkar”


”Jag brukar endast slacka på sidovanten på ena sidan så har man lättare att hitta rätt inställning nästa år. Sedan kan man vid avmastningen ta hjälp av fock eller spinnakerfall för att få en punkt längre upp i masten som balanserar så man inte riskerar att masten tippar över ända eftersom vantspridarna oftast sitter något under mastens mittpunkt.

Man krokar alltså i fockfallet runt mastkranens vajer och tajtar upp fallet, på så vis så ligger vajern nära intill masten och masten fungerar som en pendel. Detta fungerar även om man har dubbla vantspridare, och man slipper att balansera en tung mast. Kan dock vara besvärligt om man har mastheadrigg och masten är högre än kranen.”


Lycka till med er avmastning!
Share |

Logga In

Är du tidigare återförsäljare hos Watski så ska du nu logga in på www.nautec.se