Stäng
Meny
Kundklubb
Kundvagn
Meny

Black Week 22-29/11 - Fantastiska erbjudanden på båttillbehör!

Att tänka på med flyt- och räddningsvästar.
Tips och information/ Säkerhet

Att tänka på med flyt- och räddningsvästar.

Här följer en enkel guide för dig som vill veta mer om flytvästar


Vad är skillnaden mellan en räddningsväst och en seglarväst?

Flytvästar kan delas in i Räddningsvästar och Flytplagg.
En räddningsväst vänder dig rätt i vattnet så att ansiktet kommer ovanför vattenytan. En viktig funktion om du är medvetslös och inte själv kan vända på dig.
Flytplagg, seglarväst eller flytoverall har inte samma höga säkerhet, men har fördelen att de är smidiga behöver inte laddas om när du hamnat i vattnet.

Räddningsvästar 
finns i både uppblåsbar variant och som skumfylld räddningsväst. Dessa västar vänder dig rätt i vattnet och med sin nackkrage håller den huvudet över vattenytan.
De uppblåsbara räddningsvästarna är för vuxna och ungdomar över 20 kg, inte för barn.

Flytplaggseglarvästar 
håller dig flytande men vänder dig inte rätt i vattnet. Dessa västar är främst avsedda för jolleseglare där seglaren ofta riskerar att hamna i vattnet, varför automatiskt uppblåsbara västar då inte kan användas.

Flytplagg, flytoverall 
har oftast flytelement runt hela plagget. Detta håller dig flytande, men inte rätt vänd. Flytoverall används mest i kallare vatten då den även har en viss värmande effekt.

Viktigt att tänka på med automatisk uppblåsbara räddningsvästar
Alla automatiskt uppblåsbara räddningsvästar är utrustade med en mekanism bestående av en gaspatron, en självutlösare och ett utlösarhuvud. Dessa västar kan även blåsas upp manuellt genom att man drar i snöret på västens högra sida.

Västarna skall årligen kontrolleras. Gaspatronen skall vägas och vikten för respektive patron står stansad på patronen. En patron som inte håller vikten som anges skall bytas.

Självutlösaren (Cellulosatablett alt. Patron) är datummärkt och skall alltid bytas senast vid utgångsdatum.

Viktigt att tänka på vid service av västen är att den sedan packas rätt. Instruktion om packning finns på respektive tillverkares hemsida.

Förvaring. Förvara alltid uppblåsbara räddningsvästar torrt. Förvara dom inte i ett stuvfack där vatten kan läcka in eller i båten under vintertid.

Barn
Barn som inte är simkunniga och väger under 20 kg skall alltid använda räddningsväst avsedd för barn. Viktigt att tänka på är att västen skall sitta rätt. En för stor väst försämrar barnets flytförmåga då barnet kan glida ur västen. Försök också att undvika blöja på barn då dessa ger barn en extra flytkropp på baksidan av kroppen.Flytvästar för fritidsbruk är indelade i tre kategorier

50 Newton
Flytvästar som i dagligt tal kallas seglarvästar, jollevästar och flytoveraller. Lämpliga för personer som är simkunniga och i kustnära farvatten. Vänder inte automatiskt användaren till ryggläge.

100 Newton
Räddningsvästar med krage. Lämpliga för både simkunniga och icke simkunniga. Vänder automatiskt användaren till ryggläge.

150+ Newton
Uppblåsbara räddningsvästar som automatiskt vänder användaren till ryggläge. Kräver tillsyn och underhåll.


Samtliga ombord ska ha en flytväst i rätt storlek. Var noga med att flytvästen du använder är CE-märkt.
Det viktigaste när man väljer flytväst är att den passar bra. Den ska inte glida runt på kroppen och man får aldrig köpa en storlek ”att växa i”.

Se alla våra flytvästar >>

Share |