Stäng
Meny
Kundklubb
Kundvagn
Meny

Varför behöver du VHF?

De flesta som reser till sjöss är noggranna med säkerheten ombord och har viktig utrustning som VHF installerat. Tyvärr finns det också många som tror att mobiltelefonen räcker gott och väl i en nödsituation. Detta är i väldigt många fall en falsk trygghet. Nästan 120 000 båtar i Sverige har en nödknapp på sin VHF, men faktum är att bara var fjärde knapp fungerar. Nu slår den svenska kryssarklubben larm om att livlinan som många båtägare tror sig ha, i själva verket inte fungerar.

VHF har några unika fördelar jämfört med mobilen:

- Med en VHF ombord är du nästan alltid inom räckhåll för andra båtar eller kustradiostationer, så länge du vistas i kustnära vatten. Problemet med en mobiltelefon är att täckningen snabbt kan försvinna vilket kan få stora konsekvenser vid en nödsituation.

- Genom att ha en VHF har du möjlighet att ringa till kustradion och få tillgång till expertis, information om väder där du befinner dig.

- Vid en olycka som en personskada eller andra akuta hälsoproblem kan du få direkt tillgång till en läkare via kustradion. Om du ansluter VHF till GPS kan detta också skicka ut information om din plats. Vilket kan vara en stor fördel vid en olycka.

- Du kan ringa för att få hjälp eller ta kontakt med andra båtar i närheten.

- Sist men inte minst - du kan trycka på nödknappen och skicka ett nödmeddelande till alla stationer och båtar inom räckhåll. Det automatiska nödmeddelandet innehåller din position och identitet, så länge VHFen har den funktionen.

Hur kommer jag igång med VHF?

Alla båtar till sjöss med VHF-radio ombord behöver tillstånd för att använda radiosändare enligt lagen om elektronisk kommunikation. För att komma igång med din VHF-radio behöver du ansöka om tillstånd hos PTS.

Vad kostar VHF-tillstånd?
Ett VHF-tillstånd betalas årligen och kostar 190 kr. Tillstånden utfärdas av Post & Telestyrelsen.

1. SRC-certifikat (tidigare VHS-certifikat)

För att få använda VHF till sjöss behöver du ett så kallat SRC-certifikat (short range certificate). För att erhålla ett SRC-certifikat ska den sökande ha fyllt minst 15 år och testats av en NFB-auktoriserad förhörsförrättare. Du hittar en auktoriserad förhörsrättare på NFB's hemsida.

SCR (Short Range Certificate) ger dig all den kunskap du behöver för att kunna använda din VHF på ett säkert och praktiskt sätt. Genom att ta detta certifikat lär du dig nämligen hur du använder VHF och vad du kan använda den till. För att få certifikatet måste du göra en tentamen, denna kan göras online. Här går du igenom kunskap om nödprocedurer, användning av nödknappen (DSC) och hur du kan interagera med andra för att göra havet till en säkrare plats för alla.

2. MMSI-nummer

Genom att ordna en licens får du ett unikt ID-nummer för din VHF-radio, ett så kallat MMSI (Maritime Mobile Service Identity). En VHF-licens är personlig och giltig för den betalande ägaren. Ett MMSI-nummer kan liknas ett personnummer, unikt för utrustningen på din båt. Detta är ditt unika 9-siffriga igenkänningsnummer programmerat i din VHF. När du har angett MMSI -numret kan du skicka ett nödmeddelande från din VHF. Meddelandet innehåller information om din plats och identitet. Positionen visas så länge VHF:en är ansluten till en GPS oavsett om det är en antenn eller plotter, så kom ihåg att alltid ha GPS på din VHF så att du snabbare får den hjälp du behöver vid en nödsituation.

Om du har flera båtar måste varje båt ha ett eget MMSI-nummer. Detta för att kustradion eller andra båtar ska kunna identifiera vilken båt som skickar ut nödsignalen. Som nämnts tidigare är licensen obligatorisk för alla som har VHF ombord på båten. Detta ger dig också tillgång till alla tjänster som kustradion har att erbjuda.

3. Registrering av VHF

Inget certifikat eller registrering krävs när du köper VHF, men det är viktigt att komma ihåg att detta måste vara på plats innan du använder VHF:en. När du har fått licensen får du också ditt MMSI-nummer tilldelat till dig.

4. Montering av VHF

Det är viktigt att VHF:en installeras korrekt. Speciellt när det gäller anslutningar för antennkablar som rekommenderas att kontrolleras årligen. Om du är osäker, låt installationen och underhållet utföras av proffs. Ju högre antennen är monterad, desto längre räckvidd får du. Kontakta våra produktspecialister om du är osäker på vilken antenn och antennkabel som passar din båt.

5. Testa om VHF:en fungerar

Kustradion rekommenderar alla att testa sin VHF ett par gånger om året. Du kan ringa till kustradion (på arbetsstationen) och meddela att du gör ett test. De kommer sedan att bekräfta att allt är i sin ordning.

Vad betyder MMSI och DSC?

DSC  (digital selective call)
Detta är funktionen i VHF:en som möjliggör öppen eller sluten kommunikation baserat på de enskilda fartygens unika ID (MMSI -nummer). Alla nya VHF är redan utrustade med det som kallas DSC (digital selective calling). Fördelen med DSC är att du kan trycka på en nödknapp, och ett förprogrammerat nödmeddelande skickas automatiskt till kustradio och båtar i området. Om du ansluter VHF till GPS kan detta också skicka ut information om din plats, vilket naturligtvis är en stor fördel om något skulle inträffa.


MMSI (maritime mobile service identity)
Detta är det internationella unika 9-siffriga numret som din utrustning/fartyg tilldelas när du får SRC-certifikatet. Numret är programmerat i alla VHF: er som har DSC, och detta är ID som skickas när du aktiverar nödknappen på enheten, tillsammans med information om din position som genereras av enhetens egen eller anslutna GPS-mottagare.

Handhållen eller fastmonterad VHF?

Handhållen och fastmonterad VHF skiljer sig lite gällande användningsområde. En handhållen VHF är bäst lämpad för kustkommunikation och användning i båtar där det inte är helt enkelt att montera en fast VHF. En fast VHF har ofta en större antenn som kräver en högre plats i båten, vilket i sin tur betyder längre räckvidd.

En handhållen VHF får inte sända med mer än 5W och en fast får inte sända med mer än 25W. Det finns dock undantag, till exempel i kanalerna i Tyskland där det inte är tillåtet att sända med 25W. Kolla alltid reglerna när du reser i ett annat land.

En handhållen VHF är vattentät och solid. Vissa handhållna VHF är också utrustade med DSC och nödknapp som liknar fasta VHF. Om du har en handhållen VHF som huvudenhet rekommenderas det starkt att köpa med DSC.

Om du ska välja handhållen eller fast VHF-radio beror på ditt fartyg och hur ditt användningsmönster kommer att vara; Om du har en lite större båt, där en fast VHF-radio kan placeras, och där du har möjlighet till en bra antennplacering (så hög och fritt som möjligt), är det definitivt bäst med en fast variant. Om du vanligtvis seglar långt ut till havs är det också nödvändigt att ha en fast VHF-radio och bra antennplacering på grund av behovet av mer räckvidd. Om du däremot reser nära land i en liten öppen båt eller kajak, där installation inte är möjlig, är en handhållen VHF rätt val.

Handhållen VHF

Fastmonterad VHF