Stäng
Meny
Kundklubb
Kundvagn
Meny

Motorkonservering och underhåll av båten

1. Olje- och filterbyte, båtmotor

Du bör byta olja och filter minst en gång per säsong, vanligtvis på hösten i samband med upptagningen. Fördelen med detta är att motorn får stå med fräsch olja över vintern, då gammal olja kan skada motorn. Byt även ut oljefiltret, filtret rengör oljan från sot och metallpartiklar samtidigt som det förhindrar onödigt motorslitage.

Såhär gör du:

Starta motorn när båten är på plats, tänk på att använda en spolmuff med påkopplat färskvatten för att inte överhetta motorn. Låt motorn värmas upp till arbetstemperatur. Stäng av motorn, dra ut oljestickan och sätt in slangen / munstycket från oljebytepumpen i hålet och pumpa ut oljan. Använd en pump, eller ett kärl med volymindikering, så du är säker på att få ut all gammal olja.

Rester och föroreningar ackumuleras vanligtvis i botten. Försök därför försiktigt suga upp så mycket av orenheterna som möjligt. Använd en filtertång för att lossa och ta bort oljefiltret, det kan sitta ganska hårt. Genom att ha en trasa och hink nära till hands kan du minimera spill.

Applicera lite olja på gummipackningen på det nya filtret, montera det nya filtret och dra åt det för hand. När du känner att det finns motstånd, stramar du till ungefär ett halvt varv till.


OBS! Använd inte filtertång!!

När filtret är på plats är det dags att fylla på rätt mängd motorolja. Tänk också på filtervolymen när du häller olja. Låt oljan sjunka och kontrollera med oljestickan innan du startar om motorn.

Starta nu motorn. Låt den gå ett tag så att den nya oljan tar sig in överallt. Kontrollera om det finns några läckage vid oljefiltret. Stäng av motorn och kontrollera oljenivån efter ett par minuter.

2. Konservering av kylsystemet - saltvattenkylda motorer

Ett korrekt underhållet och regelbundet inspekterat kylsystem minimerar risken för överhettningsskador. Den vanligaste orsaken till att motorns kylkanaler rostar är dåligt motorskydd. När motorn är tömd från vatten och det finns luft i kanalerna blir grogrund för rostangrepp möjligt. Det spelar mindre roll om motorn är salt eller färskvattenkyld. För att undvika frostskador och korrosionsskador vid vinterförvaring är det viktigt att du konserverar kylsystemet när båten tas upp på land.


OBS! Du bör konservera kylsystemet på land, eftersom det kan finnas risk för att vatten kommer in i båten.

Såhär gör du med saltvattenkylda system

Principen bakom konserveringen av kylsystemet bygger på att kylkanalerna måste "spolas igenom" och sedan tömmas torrt. Lossa först sugslangen från saltvattenpumpen på insidan. Anslut nu en ny (längre) slang till insidan av saltvattenpumpen och dra ner den till en hink som du hela tiden fyller på med färskvatten.

Det är mycket viktigt att kontrollera att saltvattenpumpen inte går torr. Pumphjulet går sönder och skador på motorn kan uppstå. Det är också mycket viktigt att saltvattenpumpen suger själv. Du får absolut inte ansluta en spolningsslang som pressar vatten in i motorns kylsystem.

Kör motorn på tomgång, ca 10-15 min. eller tills motorn har uppnått en tillfredsställande arbetstemperatur och termostaten aktiveras. Genom att låta motorn gå en stund spolas allt slam och salt ur motorn, stäng sedan av motorn. Sätt nu in sugledningen i en blandning av vatten och glykol. Placera skopan vid avgasröret. Starta sedan motorn igen. På detta sätt kan glykolblandningen cirkulera flera gånger i motorn. Efter några minuter är du klar.

Stäng nu av motorn igen och lämna kvarvarande glykolblandning i motorn. Det ger ett frostskydd och även en konserveringsfilm på ytan av kylvattenkanalerna. Kontrollera och rengör vid behov även saltvattenfiltret.

Om motorn behöver skyddas längre än vanligt kan du använda emulgerande konserveringsolja. Följ proceduren som beskrivs ovan, men töm systemet eftersom konserveringsoljan inte ger något frostskydd.

3. Termostaten

Om du har en temperaturmätare på instrumentpanelen kan du se om motorn håller rätt driftstemperatur.

För hög temperatur beror ofta på blockerade kylvattenintag eller kylvattenkanaler, fel i värmeväxlaren eller en defekt impeller. För låg kylvattentemperatur beror vanligtvis på en defekt termostat.

Det är relativt enkelt att kontrollera om termostaten fungerar som den ska: Ta bort termostathuset och ta bort termostaten. Notera graden som stansats in. Sätt termostaten i t.ex. en kastrull med vatten tillsammans med en stektermometer. Se till att termostaten aktiveras i den grad du noterade. Om så inte är fallet, byt ut termostaten.

4. Impeller

Impellern pumpar kylvatten genom motorkylsystemet. Man kan säga att impellerpumpen är motorns hjärta och att impellern är hjärtklaffarna. Det är därför mycket viktigt att kontrollera att impellern är i gott skick. Impellern bör bytas ut varje år då gummi åldras och blir hårt. En gammal impeller är inte lika effektiv som en ny.

För att bibehålla impellerns spänstighet kan du göra följande: Skruva av kylvattenpumpens kåpa och plocka ut impellern. Se till att detta görs efter konservering. Försök att ta ut den med fingrarna. Om detta inte är möjligt, använd en polygrip / papegojetång eller en skruvmejsel. Använd verktyget med största försiktighet så att impellern eller pumpen inte skadas. Skölj impellern i färskvatten och förvara det i mörker i en stängd plastpåse under vintermånaderna. Du kan också med fördel smörja den i ett tunt lager silikonfett.

5. Kylvattenslang/ Avgasslang

Eftersom gummit blir sprött med tiden bör du då och då kontrollera att det inte finns några sprickor i slangarna. Det räcker inte att titta på slangarna, du måste vrida och dra dem till eventuella sprickor och sprickor visar sig. Läckande kylvattenslangar är en säkerhetsbrist som kan göra att motorn överhettas eller att motorn fylls med vatten. Läckande avgasslangar kan orsaka farliga avgaser ombord, samt orsaka att vatten tränger in i systemet.

Innan du parkerar båten för vinterdvalan, inspektera kylsystemet och avgassystemets slangar och klämmor noggrant. Byt ut de slangar som inte känns mjuka, elastiska och smidiga. Byt också ut slangarna som har synliga sprickor. Dra samtidigt åt alla klämmor.

6. Drivrem

Kontrollera några gånger om året att drivremmen för generatorn och färskvattenpumpen är korrekt spända. Du måste kunna trycka ner remmen cirka 10 mm i mitten mellan remskivorna, varken mer eller mindre. Kontrollera remspänningen efter några timmars körning. Du bör också kontrollera bandets utseende före vintervilan. De får inte vara spruckna eller slita.

En felfri drivrem ger bättre laddning från generatorn och minskar samtidigt risken för överhettning. Det bör alltid finnas en extra rem i reserv ombord.

7. Bränslesystemet

Vid kontroll och service av bränslesystemet är det ur säkerhetssynpunkt viktigt att du är försiktig. Det är särskilt viktigt att du inte får in smuts i det mycket känsliga bränslesystemet. Vid upptagning, se till att du antingen har tanken full med diesel, eller så måste den vara helt tom. Anledningen till detta är att på så sätt minskar risken för kondens och därmed vatten i bränslet, vilket i sin tur leder till problem nästa vår.

Om du har ett extra monterat bränslefilter med vattenavskiljare mellan motor och tank kan eventuellt vattnet behöva dräneras innan vintervilan. Du lämnar de gamla bränslefiltren på, de byts ut under våren innan sjösättning. Om du har haft problem med smuts i bränslet och igentäppta filter under säsongen finns det gott om tid under vintern att noggrant rengöra bränsletanken.

8. Elsystemet ombord

Havsluften är en tuff driftsmiljö för ett elsystem, eftersom det utsätts för både hög luftfuktighet och salt. Av dessa skäl kan elsystemet ombord påverkas av tjuvström, oxidation och spänningsfall om du inte underhåller systemet regelbundet

Kontrollera att ledningarna inte är skadade eller utsatta för slagvatten; skulle detta vara fallet finns det risk för att tjuvström kan nå ut till motor och drev eller slaggvattnet i kölen. Om tjuvström förekommer kan det gå ut över det galvaniska korrosionsskyddet och allvarliga korrosionsskador kan uppstå på kort tid.

Såhär gör du!

Skruva loss batterikablarna, rengör kabelskorna och smörj dem med fett eller liknande, avsett för poler. Kontrollera batteriets elektrolytnivå och ladda batteriet.

Eftersom ett batteri laddas ur när det inte används, bör du ladda batteriet några gånger under vintern. Ju varmare batteri, desto snabbare laddar det ur. Därför är det bäst att förvara batteriet i ett kylrum, i källaren eller liknande. NOTERA! Ett batteri skadas av urladdning under en lång tid, och ett urladdat eller dåligt laddat batteri kan frysa och förstöras. Torka av smutsiga och fuktiga kablar. Spraya kopplingspunkter, omkopplare, säkerhetsklämmor på motorn och under instrumentbrädan med universell spray. Lossa och rengör alla kopplingspunkter.

9. Ventilation under vinterdvalan


Ventilation under vinterförvaring är viktigt. Luften måste kunna cirkulera i båten. Lämna dörrar och luckor öppna för att undvika kondens och mögel. Detta gäller även motorrumsluckan.

Se också till att rengöra under och bredvid motorn. Använd ett avfettningsmedel. Ett rent motorrum är en förutsättning för hög säkerhet ombord. Dessutom luktar det mindre olja och servicearbetet blir lättare och bekvämare att utföra.

För varje motor finns en instruktionsbok som innehåller mer detaljerad information. I bruksanvisningen finns serviceintervaller som passar exakt till din motor.