Stäng
Meny
Kundklubb
Kundvagn
Meny

Stöldsäkra båten

10 Tips till stöldsäkring

De flesta stölder av båtar och båtmotorer inträffar under hösten. Här finns några tips för att förhindra stöld från eller av din båt.

1) Planera var och hur du vill låsa båten och motorn. Undvik att låsa båten i bojkroken eftersom den är lätt att skära av.

2) Kontrollera att kedjan och låset är i gott skick.

3) Ta bilder på båten och motorn från olika vinklar, både ute och inne. Bilderna är mycket användbara vid efterlysning av båten.

4) Om du har möjlighet, välj en marina där säkerheten är organiserad.

5) Markera båt och motor med stöldmärkning.

6) Varningstecken på båten och motorn har stor effekt. Byt ut slitna märken.

7) Gör en bedömning på vilken typ av utrustning du har i båten och vad du bör ta med dig hem. Undvik att hålla dyra och lätt omsättningsbara varor synliga i båten.

8) Har uppgraderat båten under vintern? Kontrollera dina försäkringar och se till att uppgraderingarna också täcks.

9) Kontrollera båten, lås och kedjor så ofta du kan.

10) Ta hand om grannbåten! Många stölder kan undvikas genom ett aktivt samarbete inom marinan. Flera båtklubbar har god erfarenhet av att införa åtgärder för att förhindra stöld. Kontrollera med din egen hamnpersonal.

SÄKRA BÅTEN MED NORTHTRACKER

Märk allt och gör båten och dess delar identifierbara


Idag stjäls många båtmotorer, växellådor och båtvagnar. En anledning till att de blir stulna är att de nästan är omöjliga att identifiera. Märk därför dessa delar i första hand, men även annan elektronisk utrustning. Du kan göra det enkelt själv men där finns även många båtbutiker runt om i Sverige, som kan hjälpa till med märkning. Om du gör märkningen själv, är ett personnummer eller e-postadress bättre än ett namn.

Kom ihåg att använda rätt lås!

• Lås båten med ett godkänt hänglås och kedja, lägst i klass 2 om båten väger mindre än 200 kg. Båtar över 200 kg måste fästas med ett godkänt hänglås och kedja, som håller minst klass 3.

• Se till att båten är väl förankrad med en klass 3-kedja till bryggan

• Utombordaren måste vara låst med ett godkänt motorlås eller med ett hänglås och kedja i klass 3.

• Spårsändare med GPS / GSM / VHF i båten underlättar att upptäcka stölden i tid samt lokalisera båten/motorn. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilken typ de rekommenderar eller godkänner.

Läs vår guide om lås HÄR.

Andra tips


• Gör det svårare för tjuven när båten står på land. Regelbunden inspektion är viktig

• Stöld sker oftast när det är mörkt - god belysning är därför viktig

• Försök att "tänka som en tjuv" - hitta de svagaste länkarna och åtgärda de

• Töm båten på värdefull utrustning när du lämnar den, t.ex. VHF etc.

• Förvara utombordaren separat under vintern

• Förvara inte bensin i dunkar